Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!  
2Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,  
3(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli , (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana,  
4Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə!  
5Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!  
6Bizi doğru (düz) yola yönəlt!  
7Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!  BİZƏ QOŞUL