بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 (Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şəninə təriflər de!
2 O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.
3 O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini) əzəldən müəyyən etdi və (hamıya) yol göstərdi.
4 O Rəbbin ki, (torpağı yarıb ondan yamyaşıl) otlar çıxartdı.
5 Sonra da onu (qupquru) qara çör-çöpə döndərdi.
6 (Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Quranı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;
7 Yalnız Allahın dilədiyindən (hökmünü ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən) başqa! Şübhəsiz ki, O, aşkarı da, gizlini də bilir!
8 Biz sənə ən asan olanı (islam şəriətini) müyəssər edərik.
9 (Ya Peyğəmbər!) Əgər nəsihət etmək fayda versə, (ümmətinə Quranla) öyüd-nəsihət ver!
10 (Allahdan) qorxan kimsə mütləq öyüd-nəsihət qəbul edəcəkdir!
11 Bədbəxt (kafir) isə ondan (öyüd-nəsihətdən) qaçacaqdır.
12 (O bədbəxt ki) ən böyük oda (cəhənnəm oduna) girəcəkdir.
13 Orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır! (Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır!)
14 (Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır.
15 O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!
16 Lakin siz (ey insanlar!) dünyanı üstün tutursunuz!
17 Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir.
18 Həqiqətən, bu deyilənlər (Qurandan) əvvəlki kitablarda mövcuddur -
19 İbrahimin və Musanın kitablarında!
BİR AYƏ
(Ya Rəsulum!) O şəxsləri görmürsənmi ki, onlara (vaxtilə): “(Müharibədən) əl çəkin, namaz qılın, zəkat verin!” – deyilmişdi. Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, içərilərindən bir qismi Allahdan qorxan kimi və ya daha artıq bir qorxu ilə insanlardan qorxuya düşərək: “Ey Rəbbimiz! Cihad etməyi nə üçün bizə vacib etdin, nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər (öz əcəlimiz çatana qədər) yubandıraydın! (Daha bir müddət cihadı bizə vacib buyurmayaydın!)” – dedilər. Onlara söylə: ”Dünyanın ləzzəti və faydası azdır, lakin müttəqilər üçün axirət daha xeyirlidir. Sizə (müttəqilərə) xurma çərdəyində olan nazik tel qədər belə zülm olunmayacaq!”
BİZƏ QOŞUL