Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1(Ya Peyğəmbər! Dəhşəti aləmi) bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdımı?  
2(O gün) bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq;  
3(Onlar Cəhənnəmin pillələrinə çıxıb-düşməklə boş yerə) zəhmət çəkib yorulacaq;  
4Yanar oda girəcəkdir;  
5Və onlara qaynar bulaqdan (su) içirdiləcəkdir.  
6Onların yeməyi (zəhərdən və acı) zəridən başqa bir şey olmayacaqdır.  
7(O yemək onlara) nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar.  
8(O gün) bir çox üzlər sevinəcək;  
9(Dünyadakı) zəhmətindən razı qalacaq;  
10(Dərəcəsi, qədir-qiyməti) yüksək Cənnətdə olacaq,  
11Və orada heç bir boş söz (lağlağı) eşitməyəcəkdir.  
12Orada axar bulaq;  
13Orada uca taxtlar;  
14(Çeşmələr kənarında) piyalələr;  
15Bir-birinin yanına düzülmüş (yumşaq) balışlar  
16Və döşənmiş (nəfis) xalılar vardır!  
17Məgər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır?  
18Göyə (baxmırlar ki) necə ucaldılmışdır?  
19Dağlara (baxmırlar ki) necə dikəldilmişdir?  
20Və yerə (baxmırlar ki) necə döşədilmişdir?  
21(Ya Peyğəmbər! Mənim bəndələrimə) öyüd-nəsihət ver. Sən ancaq öyüd-nəsihət verənsən!  
22Sən onların üzərində hakim deyilsən!  
23Lakin kim (imandan) üz döndərib (Quranı) inkar etsə  
24Allah onu ən böyük əzaba (axirət əzabına) düçar edər!  
25Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizədir!  
26Onlarla haqq-hesab çəkmək də Bizə aiddir!  BİZƏ QOŞUL