بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 And olsun dan yerinə!
2 And olsun on gecəyə!
3 And olsun cütə və təkə!
4 And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!
5 Məgər bu (andlar) ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?
6 Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad (qövmünə),
7 sütunlar sahibi İrəm (qəbiləsinə) –
8 halbuki, yer üzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi.
9 (Habelə) vadidə qayaları yonan Səmud (qövmünə)?
10 Eləcə də sütunlar sahibi Firona?
11 Onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış,
12 çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər.
13 Rəbbin də onları əzabla qamçıladı.
14 Həqiqətən, sənin Rəbbin nəzarət edir.
15 İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!”<strong>– </strong>deyər.
16 Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda: “Rəbbim məni alçaltdı!”–deyər.
17 Xeyr! Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz,
18 kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz,
19 mirası hərisliklə yeyirsiniz,
20 var-dövləti də hərisliklə sevirsiniz.
21 Xeyr! Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,
22 sənin Rəbbin və səf-səf (düzülmüş) mələklər gələcək
23 və o gün Cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan (günahlarını) xatırlayacaqdır. Lakin (bu) xatırlamanın ona nə faydası?
24 O: “Kaş (axirət )həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim!”–deyəcəkdir.
25 O gün heç kəs Onun verdiyi əzab (kimi) əzab verə bilməz
26 və heç kəs Onun buxovladığı (kimi) buxovlaya bilməz.
27 (O gün möminə deyiləcəkdir): “Ey arxayın olan kəs!
28 Razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön!
29 Mənim qullarımın (cərgəsinə) keç!
30 Cənnətimə daxil ol!
BİR AYƏ
O gün Biz Cəhənnəmə: “Doldunmu?”– deyəcəyik. O isə: “Yenə varmı?”– deyəcəkdir.
BİZƏ QOŞUL