بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)!
2 Sən də o şəhərin sakinisən.
3 And olsun valideynə və onun törəməsinə!
4 Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik.
5 O, heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı güman edir?
6 O deyir: “Mən çoxlu var-dövlət sərf etmişəm!”
7 O, heç kəsin onu görməyəcəyinimi zənn edir?
8 Məgər ona iki gözü Biz verməmişikmi?
9 Bir dillə iki dodaq (verməmişikmi)?
10 Ona iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi?
11 O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı.
12 Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir?
13 O,bir kölə azad etməkdir
14 və ya aclıq günündə (möhtaca) yemək verməkdir –
15 qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə,
16 yaxud (aclıqdan) yerə uzanmış kasıba!
17 Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır.
18 Onlar sağ tərəf sahibləridir.
19 Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəfə sahibdirlər.
20 Od onların üzərində qapanacaqdır.
BİR AYƏ
О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: "Троица!" Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах — Единственный Бог. Он пречист и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!
BİZƏ QOŞUL