بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Клянусь смоковницей и оливой!
2 Клянусь горой Синин (Синай)!
3 Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!
4 Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.
5 Потом Мы вернем его в нижайшее из низких (продлим ему жизнь настолько, что он превратится в дряхлого старика, или бросим его на самое дно Геенны),
6 за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая.
7 Что же после этого заставляет тебя считать ложью воздаяние?
8 Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей?
BİR AYƏ
(Ey insanlar!) Sizə nə olub ki, (mal-dövlətinizi) Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki göylərin və yerin mirası (bütün sərvəti, eləcə də siz öləndən sonra qoyub gedəcəyiniz malın hamısı) ancaq Allahındır. Sizlərdən (mal-dövlətini) fəthdən (Məkkənin fəthindən) əvvəl (Allah yolunda) sərf edənlər və (müşriklərə qarşı) vuruşanlar (başqaları ilə) eyni deyillər. Onlar (mallarını Allah yolunda) fəthdən sonra sərf edib döyüşənlərdən dərəcə etibarilə daha üstündürlər. Bununla belə, Allah onların hamısına (həm birincilərə, həm də ikincilərə) ən gözəl mükafat (Cənnət) vəd buyurmuşdur. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır!
BİZƏ QOŞUL