بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!
2 O, insanı qan laxtasından yaratdı.
3 Oxu! Sənin Rəbbin (müqayisəsiz) səxavətə malikdir.
4 O, qələmlə (yazmağı) öyrətdi.
5 İnsana bilmədiklərini öyrətdi.
6 Xeyr! İnsan, doğrudan da, həddini aşır,
7 özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə.
8 Axı son dönüşün Rəbbinədir!
9 Gördünmü o kəsi ki, mane olur
10 bir bəndəyə namaz qıldığı zaman?
11 Söylə görək, əgər o (bəndə )doğru yoldadırsa,
12 yaxud (Allahdan) qorxmağı əmr edirsə, (onda necə olsun)?
13 Söylə görək, əgər (o kafir haqqı) yalan sayıb üz döndəribsə, (onda necə olsun)?
14 Məgər o bilmir ki, Allah görür?
15 Xeyr! Əgər son qoymasa, (Biz onun) kəkilindən tutacağıq
16 yalançı, günahkar kəkilindən.
17 Qoy öz yığnağını çağırsın.
18 Biz də əzab mələklərini çağıracağıq.
19 Xeyr, sən ona qulaq asma! Səcdə qıl və (Allaha) yaxınlaş!
BİR AYƏ
Allahın əmri ilə insanın həm önündə, həm də arxasında daim onunla birlikdə olub onu qoruyan mələklər vardır. Həqiqətən də, insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir camaata pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Onların Ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur.
BİZƏ QOŞUL