بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman;
2 Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman;
3 İnsan (təəccüblə): “Buna (bu yerə) nə olub?” – deyəcəyi zaman -
4 Məhz o gün (yer) öz hekayətini söyləyəcəkdir -
5 Çünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!
6 O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün (qəbirlərindən məhşərə) dəstə-dəstə çıxacaqlar! (Cənnətliklər sağ tərəfə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar).
7 Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu (onun xeyrini) görəcəkdir (mükafatını alacaqdır).
8 Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir).
BİR AYƏ
Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.
BİZƏ QOŞUL