Baki, 29 January 2020
6:19 Sübh 7:53 Günəş
12:54 Zöhr 3:33 Əsr
5:54 Məğrib 7:23 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;  
2 And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;  
3 And olsun sübh çağı hücum edən atlara;  
4 And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;  
5 Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,  
6 İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.  
7 Və o özü də buna şahiddir.  
8 Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!  
9 Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;  
10 Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman  
11 Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!  BİZƏ QOŞUL