• 100. əl-Adiyat surəsiMəkkə surəsi/11 ayə
 • 1And olsun tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara!
 • 2And olsun (Nalları ilə daşlardan) qığılcım qoparan atlara!
 • 3And olsun sübh çağı hücum edən atlara!
 • 4And olsun toz qopardan atlara!
 • 5And olsun qoşunun içinə girən atlara!
 • 6Həqiqətən, insan Rəbbinə qarşı çox nankordur.
 • 7Əlbəttə, o özü də buna şahiddir.
 • 8Həqiqətən, o, var-dövləti çox sevir.
 • 9O bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (təkrar dirildilib) çıxardılacağı zaman,
 • 10Qəlblərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman,
 • 11O gün Rəbbi onlardan xəbərdardır!