• 56. əl-Vaqiə surəsiMəkkə surəsi/96 ayə
 • 1Qiyamət qopduğu zaman!
 • 2Onun qopacağını heç kim inkar edə bilməz.
 • 3O, kimini alçaldar, kimini də ucaldar.
 • 4Yer şiddətlə sarsıldığı zaman,
 • 5Dağlar parçalanıb ovxalanaraq -
 • 6Səpələnmiş toz kimi olduğu zaman,
 • 7Siz üç firqəyə ayrılacaqsınız.
 • 8Sağ tərəfdəkilər! Nə xoşbəxtdir sağ tərəfdəkilər!
 • 9Sol tərəfdəkilər! Nə bədbəxtdir sol tərəfdəkilər!
 • 10(Yaxşı əməldə) öndə olanlar (mükafatda da) öndədirlər!
 • 11Onlar Allaha yaxın kimsələrdir.
 • 12Nəim cənnətlərində!
 • 13Onların çoxu əvvəlkilərdəndir.
 • 14Bir qismi də sonrakılardandır.
 • 15Onlar bəzədilmiş taxtlarda əyləşəcəklər.
 • 16Taxtların üstündə qarşı-qarşıya əyləşib söykənəcəklər.
 • 17Onların ətrafında həmişəcavan (xidmətçi) gənclər dolanacaqlar.
 • 18Şərab bulağından doldurulmuş badələr, kuzələr və qədəhlərlə!
 • 19Ondan nə başları ağrıyar, nə də ağılları gedər.
 • 20(Onlar üçün) bəyəndikləri meyvələr,
 • 21Arzuladıqları quş əti,
 • 22Və irigözlü hurilər vardır.
 • 23Onlar qorunub saxlanan inci kimidirlər.
 • 24Bu, onlara etdikləri əməllərin mükafatı olaraq veriləcəkdir.
 • 25Onlar orada nə boş bir söz, nə də günaha aparan bir şey eşidəcəklər -
 • 26“Salam! Salam!” sözlərindən başqa.
 • 27Sağ tərəfdəkilər! Nə xoşbəxtdir sağ tərəfdəkilər!
 • 28Onlar tikansız sidr ağacları arasında,
 • 29(Meyvələri) salxım-salxım sallanmış banan ağacları arasında,
 • 30Uzanmış kölgələr altında,
 • 31Daim axan suyun kənarında,
 • 32Çoxlu meyvələr arasında olacaqlar.
 • 33O məyvələr nə tükənər, nə də qadağan olunar.
 • 34Onlar hündür döşəklərdə oturacaqlar.
 • 35Həqiqətən, Biz qadınları yenidən başqa bir gözəllikdə yaradacağıq.
 • 36Biz onları bakirə qızlar edəcəyik -
 • 37Ərlərini sevən həmyaşıd qızlar.
 • 38Onlar sağ tərəfdəkilər üçündür.
 • 39Onların bir qismi əvvəlkilərdən,
 • 40Bir qismi də sonrakılardandır.
 • 41Sol tərəfdəkilər! Nə bədbəxtdir sol tərəfdəkilər!
 • 42Onlar qızmar yel və qaynar su içində,
 • 43Qapqara tüstü kölgəsi altında olacaqlar.
 • 44O nə sərin, nə də xoşagələndir.
 • 45Onlar bundan əvvəl bolluq içində idilər.
 • 46Onlar böyük günah işləməkdə israr edirdilər.
 • 47Onlar belə deyirdilər: “Biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra təkrar dirildiləcəyik?
 • 48Əvvəlki atalarımız da?”
 • 49De: “Heç şübhəsiz, əvvəlkilər də, sonrakılar da,
 • 50Məlum bir günün (axirət gününün) müəyyən vaxtında toplanacaqlar.
 • 51Sonra siz, ey haqq yoldan azanlar, haqqı yalanlayanlar!
 • 52Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından yeyəcəksiniz.
 • 53Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız.
 • 54Onun üstündən də qaynar su içəcəksiniz.
 • 55Həm də susamış dəvələrin içdiyi kimi içəcəksiniz.
 • 56Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir.
 • 57Sizi Biz yaratdıq. (Elə isə təkrar dirilməni) təsdiqləməli deyilsinizmi?
 • 58Elə isə deyin görək, (ana rəhminə) atdığınız nədir?
 • 59Onu siz yaradırsınız, yoxsa Biz?!
 • 60Sizin aranızda ölümü də Biz müəyyənləşdirdik. Heç kim Bizə mane ola bilməz -
 • 61Sizin yerinizə bənzərlərinizi gətirməkdə və sizi bilmədiyiniz bir şəkildə yenidən yaratmaqda!
 • 62Şübhəsiz ki, siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Elə isə düşünüb ibrət almalı deyilsinizmi?
 • 63Bəs əkdikləriniz barədə nə deyirsiniz?
 • 64Onu siz bitirirsiniz, yoxsa Biz?
 • 65Əgər Biz istəsəydik, əlbəttə, onu bir saman çöpünə çevirərdik. Siz də təəccüb içində qalıb:
 • 66“Həqiqətən, biz ziyana uğramışıq.
 • 67Daha doğrusu biz (ruzimizdən) məhrum qalmışıq”, - (deyərdiniz).
 • 68Bəs içdiyiniz su barədə nə deyirsiniz?
 • 69Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa Biz?
 • 70Əgər Biz istəsəydik, onu duzlu edərdik. Bunun üçün şükür etməli deyilsinizmi?!
 • 71Bəs yandırdığınız od barədə nə deyirsiniz?
 • 72Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa Biz?
 • 73Biz onu ibrət olsun və yolçular istifadə etsin deyə yaratdıq.
 • 74Ona görə də uca Rəbbinin adını təsbeh et!
 • 75Ulduzların doğub-batdığı yerlərə and içirəm!
 • 76Kaş bunun böyük bir and olduğunu biləydiniz.
 • 77O, həqiqətən, dəyərli Qurandır.
 • 78Qorunmuş bir Kitabdadır (Lövhi-məhfuzdadır).
 • 79Pak olanlardan (mələklərdən) başqası ona toxuna bilməz.
 • 80O (Quran), aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.
 • 81İndi siz bu sözümü yalanlayırsınız?!
 • 82Sizə verilən ruzini təkzib edərəkmi şükür edirsiniz?!
 • 83Can boğaza çatdığı zaman -
 • 84O an siz (can verən adama) baxıb qalırsınız.
 • 85Biz ona sizdən daha yaxınıq, lakin siz görmürsünüz.
 • 86Əgər (öldükdən sonra) haqq-hesaba çəkiləsi deyilsinizsə,
 • 87Və doğru deyirsinizsə, onu (o canı) geri gətirin!
 • 88Ancaq (ölən insan) Allaha yaxın olanlardandırsa,
 • 89Onun üçün rahatlıq, gözəl ruzi və Nəim cənnəti vardır.
 • 90Əgər sağ tərəfdəkilərdəndirsə,
 • 91(Ona belə deyilər:) “Sağ tərəfdəkilərdən sənə salam olsun!”
 • 92Əgər haqqı yalanlayıb doğru yoldan azanlardandırsa,
 • 93Onun üçün qaynar su ziyafəti olacaqdır.
 • 94O, cəhənnəmə atılacaqdır.
 • 95Şübhəsiz ki, bu, danılmaz həqiqətdir.
 • 96Elə isə uca Rəbbinin adını təsbeh et!