بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 Ey (libasına) bürünüb örtünmüş (peyğəmbər)!  
2 Az bir hissəsi istisna olmaqla gecələr (namaza) dur!  
3 Onun yarısını, yaxud ondan bir az əskilt,  
4 və ya ona artır. Quranı da aramla oxu!  
5 Həqiqətən Biz sənə ağır bir Söz (Quran) vəhy edəcəyik.  
6 Sözsüz ki, gecə qalxmaq çox çətin və Quran oxumaq daha münasibdir.  
7 Şübhəsiz ki, gündüz sənin üçün uzun-uzadı işlər vardır.  
8 Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə Ona həsr et!  
9 O, məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa məbud yoxdur. Elə isə Onu (özünə) Himayəçi götür!  
10 (Müşriklərin) dediklərinə səbr et və onlardan xoşluqla uzaqlaş.  
11 Məni, (ayələrimi) yalan sayan var-dövlət sahibləri ilə tək burax və onlara bir az möhlət ver.  
12 Həqiqətən, Bizdə (onlar üçün) qandallar və Cəhənnəm hazırlanmışdır,  
13 boğazda tıxanıb keçməyən yemək və ağrılı-acılı bir əzab da (vardır).  
14 O gün yer və dağlar titrəyəcək, dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir.  
15 Həqiqətən, Biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək elçi göndərdik.  
16 Firon elçiyə asi oldu. Biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq.  
17 Əgər küfr etsəniz, uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız?  
18 (O gün) göy parçalanacaq. (Allahın) vədi mütləq yerinə yetəcəkdir.  
19 Həqiqətən, bu, bir nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf yönələr.  
20 Həqiqətən, Rəbbin bilir ki, sən və səninlə olan insanların bir qismi (bəzən) gecənin üçdə ikisindən az, (bəzən) yarısını, (bəzən də) üçdə birini (ibadət üçün) durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyən­­ləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəcəyinizi nəzərə alaraq, tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə (namaz qılarkən) Qurandan (sizə )asan gələni oxuyun! O bilir ki, bəziləriniz xəstə olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən (ruzi) əldə etmək məqsədilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə (namaz qılarkən) Qurandan sizə asan olanı oxuyun! Namaz qılın, zəkatınızı ödəyin və Allaha gözəl bir borc verin. (Bu dünyada) qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əfv etməsini istəyin! Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!  

NAMAZ TƏQVİMİ
www.NAM.AZBİZƏ QOŞUL