• 73. əl-Muzzəmmil surəsiMəkkə surəsi/20 ayə
 • 1Ey örtünüb bürünən! (İlk vəhy gəldikdən sonra Həzrət Peyğəmbər Həzrət Cəbraili əsil surətində görmüş və qorxudan bədəni tir-tir titrəmişdi. Buna görə də birbaşa evinə qayıtmış və zövcəsi Xədicəyə: “Mənim üstümü örtün!” - demişdi. Bu hadisədən sonra Cəbrail təkrar ona vəhy gətirərək yuxarıdakı ayə ilə xitab etmişdi.)
 • 2Az bir hissəsi istisna olmaqla, gecəni ibadətlə keçir!
 • 3Gecənin yarısını, yaxud yarısından daha az hissəsini
 • 4Və ya yarısından daha çox hissəsini ibadətlə keçir! Quranı asta-asta (təfəkkür edərək) oxu!
 • 5Şübhəsiz ki, Biz sənə ağır bir söz vəhy edəcəyik.
 • 6Gecə (ibadət üçün) qalxmaq daha təsirli və (Quran) oxumaq üçün daha münasibdir.
 • 7Çünki sənin gündüz məşğul olduğun uzun-uzadı işlərin var.
 • 8Rəbbinin adını zikr et və bütün varlığınla Ona yönəl!
 • 9O, şərqin də, qərbin də Rəbbidir. Ondan başqa heç bir ilah yoxdur. Ona görə də sən yalnız Ona təvəkkül et!
 • 10Onların dediklərinə səbir et və onlardan xoşluqla uzaqlaş!
 • 11Nemət içində üzüb haqqı yalanlayanları Mənə burax və onlara bir az möhlət ver!
 • 12Şübhəsiz ki, Bizim yanımızda (onlar üçün hazırlanmış) qandallar və cəhənnəm vardır.
 • 13Bir də boğazdan keçməyən yemək və ağrılı-acılı bir əzab vardır.
 • 14O gün yer üzü və dağlar silkələnəcək, dağlar dağılan qum yığınlarına çevriləcəkdir.
 • 15Biz Firona peyğəmbər göndərdiyimiz kimi sizə də haqqınızda şahidlik edəcək bir peyğəmbər göndərdik.
 • 16Ancaq Firon peyğəmbərə qarşı çıxdı. Buna görə də onu şiddətli əzabla yaxaladıq.
 • 17Əgər haqqı inkar etsəniz, uşaqları ağ saçlı qocalara çevirəcək bir gündən özünüzü necə qoruyacaqsınız?!
 • 18(O gün) göy yarılacaq, Allahın vədi yerinə yetəcəkdir.
 • 19Şübhəsiz, bu (Quran), bir öyüddür. Artıq kim istəsə, Rəbbinə doğru özünə bir yol tutar.
 • 20(Ey Peyğəmbər!) Şübhəsiz ki, Rəbbin sən və səninlə birlikdə olanlardan bir zümrənin gecənin üçdə ikisinə yaxın bir qismini, (bəzən) yarısını, (bəzən də) üçdə birini ibadətə ayırdığını bilir. Gecəni və gündüzü ölçüb-biçən Allahdır. O, bu vaxtları hesablaya bilməyəcəyinizi bildiyi üçün sizi bağışladı. Ona görə də Qurandan sizə asan gələn yeri oxuyun! O, içinizdən xəstə olanları, eləcə də Allahın lütfündən (ruzi) axtarmaq üçün yer üzündə səfər edənləri və Allah yolunda vuruşanları bilir. Elə isə ondan (Qurandan) sizə asan gələn yeri oxuyun! Namazı qılın, zəkatı verin və Allaha gözəl bir borc verin! Özünüz üçün (dünyada ikən) hansı xeyirli bir əməli etsəniz, Allah dərgahında onun daha xeyirli olduğunu və daha böyük mükafatı olduğunu görəcəksiniz. Allahdan bağışlanmağınızı diləyin! Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmlidir.


BİZİ BƏYƏN