• 75. əl-Qiyamə surəsiMəkkə surəsi/40 ayə
 • 1And içirəm qiyamət gününə!
 • 2And içirəm özünü qınayan nəfsə!
 • 3İnsan elə zənn edir ki, Biz onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik?
 • 4Bəli, Biz onun barmaq uclarını belə əvvəlki hala gətirməyə qadirik.
 • 5Ancaq insan önündəkini (qiyaməti) yalanlamaq istəyir.
 • 6O (istehza edərək): “Qiyamət günü nə zaman olacaq?” - deyə soruşur.
 • 7Göz bərəldiyi zaman,
 • 8Ay tutulduğu zaman,
 • 9Günəş və ay bir yerə gətirildiyi zaman,
 • 10O gün insan: “Hara qaçmaq olar?” - deyəcəkdir.
 • 11Xeyr! Heç bir sığınacaq yer olmayacaqdır.
 • 12O gün gediləcək yer yalnız Rəbbinin hüzurudur.
 • 13O gün insana etdiyi və təxirə saldığı hər şey xəbər veriləcəkdir.
 • 14İnsan özünə qarşı şahidlik edəcəkdir.
 • 15Üzrxahlıq etsə belə (bu ondan qəbul olunmayacaqdır)!
 • 16(Ey Peyğəmbər! Cəbrail sənə vəhy gətirdiyi zaman) onu tələm-tələsik oxumaq üçün dilini tərpətmə!
 • 17Şübhəsiz ki, onu (sənin yaddaşında) cəm etmək və oxutmaq Bizə aiddir.
 • 18Ona görə də Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə!
 • 19Sonra şübhəsiz ki, onu bəyan etmək də Bizə aiddir.
 • 20Xeyr! Əksinə, siz tez keçib-gedəni (dünyanı) sevirsiniz.
 • 21Axirəti isə ehmal edirsiniz.
 • 22Elə üzlər var ki, o gün parıldayacaq,
 • 23Rəbbinə baxacaqdır.
 • 24Elə üzlər də var ki, o gün qaralacaq,
 • 25Ona belini qıran bir əzab veriləcəyini anlayacaqdır.
 • 26Xeyr! Can boğaza çatdığı zaman,
 • 27“(Şəfa tapması üçün) kim ovsun oxuya bilər?” - deyiləcəkdir.
 • 28(Can verən isə) bunun ayrılıq olduğunu anlayacaqdır.
 • 29Və (ölüm qorxusundan) ayaqları bir-birinə dolaşar.
 • 30O gün onun aparılacağı yer Rəbbinin hüzurudur.
 • 31O nə sədəqə vermiş, nə də namaz qılmışdı.
 • 32Lakin haqqı yalanlamış və üz döndərmişdi.
 • 33Sonra lovğalanaraq ailəsinin yanına getmişdi.
 • 34Sən buna (bu əzaba) layiqsən!
 • 35Yenə də sən buna (bu əzaba) layiqsən!
 • 36İnsan özbaşına buraxılacağınımı zənn edir?!
 • 37O, (ana rəhminə) atılan bir nütfə deyildimi?!
 • 38Sonra o ələqə (rüşeym) oldu və Allah onu yaradıb surət verdi.
 • 39Beləcə, ondan bir cüt - kişi və qadını yaratdı.
 • 40Elə isə Allah ölüləri təkrar diriltməyə qadir deyilmi?!


BİZİ BƏYƏN