• 78. ən-Nəbə surəsiMəkkə surəsi/40 ayə
 • 1Onlar bir-birindən nə haqqında soruşurlar?
 • 2Böyük xəbər (qiyamət) haqqında!
 • 3(O xəbər ki,) onun barəsində ixtilafdadırlar.
 • 4Xeyr! Onlar tezliklə biləcəklər.
 • 5Xeyr! Xeyr! Onlar tezliklə biləcəklər.
 • 6Biz yer üzünü döşəmədikmi?!
 • 7Dağları da dirəklər etmədikmi?!
 • 8 Sizi (kişi və qadın olmaqla) cüt yaratdıq.
 • 9Yuxunuzu istirahət vasitəsi etdik.
 • 10Gecəni (sizin üçün) örtük etdik.
 • 11Gündüzü də (sizin üçün) çalışıb ruzi qazanma vaxtı etdik.
 • 12Üstünüzdə yeddi möhkəm göy inşa etdik.
 • 13Və (orada) çox parlaq bir qəndil (günəş) yaratdıq.
 • 14Topa buludlardan şırıl-şırıl tökülən su endirdik ki,
 • 15Onunla (torpaqdan) toxum və bitki çıxardaq,
 • 16Və (ağacları) bir-birinə sarmaşan bağlar (yaradaq).
 • 17Şübhəsiz ki, (haqq ilə batili) ayırd etmə gününün vaxtı təyin edilmişdir.
 • 18Sura üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə (Allahın hüzuruna) gələcəksiniz.
 • 19Göydə bir çox qapılar açılacaqdır.
 • 20Dağlar hərəkətə gətiriləcək və ilğım kimi olacaqdır.
 • 21Şübhəsiz ki, cəhənnəm pusqudadır.
 • 22O, azğınların gedəcəyi yerdir.
 • 23Onlar əsrlər boyu orada qalacaqlar.
 • 24Orada nə bir sərinlik tapacaq, nə də bir içki dadacaqlar.
 • 25Yalnız qaynar su və irin dadacaqlar.
 • 26(Etdikləri əməllərə) uyğun bir cəza olaraq!
 • 27Həqiqətən, onlar haqq-hesab olacağını gözləmirdilər.
 • 28Ayələrimizi tamamilə yalanladılar.
 • 29Biz hər şeyi (lövhi-məhfuzda) bir-bir yazmışıq.
 • 30Ona görə də dadın (əzabı)! Biz sizin yalnız əzabınızı artıracağıq.
 • 31Şübhəsiz, müttəqilər üçün qazandıqları uğurun mükafatı vardır;
 • 32Bağlar, üzümlüklər,
 • 33Sinələri tumurcuqlanmış həmyaşıd qızlar,
 • 34(İçki ilə) dolu qədəhlər!
 • 35Orada nə boş söz, nə də yalan eşidəcəklər.
 • 36Rəbbindən bir mükafat və artıqlaması ilə verilən bəxşiş olaraq!
 • 37(Bunlar) göylərin, yerin və onların ara­sındakıların mərhəmətli Rəbbi tərəfindəndir. Onlar Onun hüzurunda (izni olmadan) danışa bilməzlər.
 • 38Ruh (Cəbrail) və mələklərin səf-səf duracaqları gün yalnız Rəhman olan Allahın izin verdiyi kimsə danışa biləcək, o da həqiqəti söyləyəcəkdir.
 • 39O, haqq olan gündür. Elə isə istəyən Rəbbinə gedən bir yol tutar.
 • 40Həqiqətən, Biz sizi yaxın bir əzabla xəbərdar etdik. O gün insan (dünyada ikən) etdiyi əməllərinə baxacaqdır. Kafir isə: “Kaş mən torpaq olaydım!” - deyəcəkdir.


BİZİ BƏYƏN