Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1And olsun (kafirlərin canını) zorla alanlara!  
2And olsun (möminlərin canını) rahatlıqla alanlara!  
3And olsun (göydə) üzdükcə üzənlərə!  
4And olsun ötdükcə ötənlərə!  
5And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə!  
6O gün lərzəyə gələn lərzələnəcək,  
7onun ardınca təkrar lərzələnəcək.  
8Həmən gün qəlblər (qorxudan) tir-tir əsəcək.  
9Bu qəlb (sahiblərinin) gözləri məzlum görkəm alacaq­.  
10Onlar deyirlər: “Yəni biz (yenidən) bundan qabaqkı halımıza döndərilə­­cəyik?  
11Sümüklərimiz çürüdükdən sonra?”  
12Onlar dedilər: “Belə olduğu halda bu, zərərli bir qayıdışdır”.  
13O (surun üfürülməsi) təkcə qorxunc bir səsdir.  
14(O vaxt) onlar ləngimədən (qəbirlərindən )yerin səthinə çıxacaqlar.  
15Musanın hadisəsi sənə yetişdimi?  
16O zaman Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində səsləyib demişdi:  
17“Fironun yanına yollan! O, həddini çox aşmışdır.  
18De: “(Günahlardan) xilas olmaq istəyirsənmi?  
19Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, (Ondan) qorxub çəkinəsən?”  
20(Musa) ən böyük möcüzəni (Firona) göstərdi.  
21O isə (haqqı) yalan sayıb üsyankar olduğunu göstərdi.  
22Sonra da üz döndərib (fəsad törətməyə) girişdi.  
23O, (camaatını) toplayıb (onlara hündür səslə müraciət edərək)  
24dedi: “Sizin ən uca rəbbiniz mənəm!”  
25(Belə olduqda), Allah da onu dünya və Axirət əzabı ilə yaxaladı.  
26Həqiqətən, bunda (Allahdan) qorxanlardan ötrü işarə var.  
27Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? O, onu qurdu,  
28onun qübbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi,  
29gecəsini qaranlıq edib, səhərini də (nurlandırdı).  
30Sonra yeri döşəyib,  
31onda su və otlaq yaratdı,  
32dağları da yerə bərkitdi.  
33(Bunlar) sizin və mal-qaranızın faydalanmasından ötrüdür.  
34Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman –  
35o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır.  
36Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyətliyə göstəriləcəkdir.  
37Kim həddi aşmışsa,  
38dünya həyatını (axirətdən )üstün bilmişsə,  
39həqiqətən, Cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır.  
40Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə,  
41həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq.  
42Səndən o Saat barəsində: “O nə vaxt qopacaq?”– (deyə) soruşurlar.  
43Sən onu haradan biləsən axı?!  
44Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir.  
45Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən.  
46Onlar Qiyaməti gördükləri an (dünyada) yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər!  BİZƏ QOŞUL