• 80. Əbəsə surəsiMəkkə surəsi/42 ayə
 • 1O qaşqabağını töküb üzünü çevirdi,
 • 2Kor adam yanına gəldiyinə görə.
 • 3Sən haradan bilirsən, bəlkə o (günahlardan) təmizlənəcəkdi.
 • 4Yaxud öyüd alacaq və bu öyüd ona fayda verəcəkdi.
 • 5Ancaq (öyüd-nəsihətə) ehtiyac duymayana gəldikdə,
 • 6Sən ona yönəlirsən.
 • 7Halbuki sən onun (günahlardan) təmizlənməməsindən məsul deyilsən.
 • 8Sənin yanına qaça-qaça gələn,
 • 9(Allahdan) qorxan kimsəyə gəldikdə,
 • 10Sən onunla maraqlanmırsan. (Rəvayətə görə, Həzrət Peyğəmbər Qüreyş başçılarına İslamı təbliğ edən zaman Abdullah ibn Ümmü Məktum adında kor bir səhabə onun ya­nına gəlib: “Ey Allahın Rəsulu! Allahın sənə öyrətdiklərindən mənə də öyrət!” - deyir. Ancaq Həzrət Peyğəmbər ona cavab vermir. Çünki Qüreyşin başçıları Həzrət Peyğəmbərin özləri ilə xüsusi olaraq maraqlanmasını istəyirdilər. Abdullah ibn Ümmü Məktum təkrar səsləndikdən sonra Həzrət Peyğəmbər ona yönələrək qaşqabağını tökmüş və üzünü turşutmuşdu.)
 • 11Xeyr! Həqiqətən, bu (Quran) bir öyüddür.
 • 12İstəyən hər kəs ondan öyüd alar.
 • 13O (Quran) çox şərəfli səhifələrdədir,
 • 14Yüksək, pak (səhifələrdə)!
 • 15O, katiblərin (mələklərin) əllərindədir,
 • 16Şərəfli və itaətkar (mələklərin əllərində)!
 • 17Ölsün (inkar edən) insan! O necə də nankordur!
 • 18Allah onu nədən yaratdı?!
 • 19Onu nütfədən yaratdı və ona surət verdi.
 • 20Sonra onun üçün yolu asanlaşdırdı.
 • 21Sonra onun canını aldı və onu qəbrə qoydu.
 • 22Sonra istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir.
 • 23Xeyr! O, Allahın əmrini hələ yerinə yetirməyib.
 • 24Elə isə insan yediklərinə bir nəzər salsın!
 • 25Şübhəsiz ki, Biz (göydən) bol-bol su endirdik.
 • 26Sonra yeri çat-çat yardıq.
 • 27Beləcə orada dənli bitkilər bitirdik.
 • 28Üzüm, yonca,
 • 29Zeytun, xurma,
 • 30Sıx ağaclı bağlar,
 • 31Meyvələr və otlar bitirdik.
 • 32Bunlar həm sizin, həm də heyvanlarınızın faydalanması üçündür.
 • 33Qulaqları kar edən (surun ikinci dəfə çalınma vaxtı) gəldiyi zaman,
 • 34O gün insan qaçacaq öz qardaşından,
 • 35Anasından, atasından,
 • 36Zövcəsindən və övladlarından.
 • 37O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaq.
 • 38O gün elə üzlər vardır ki, parlayacaq,
 • 39Güləcək və sevinəcəkdir.
 • 40O gün elə üzlər də vardır ki, toz-torpağa bulanacaq.
 • 41Onları qaranlıq bürüyəcək.
 • 42Onlar kafirlər və günahkarlardır.


BİZİ BƏYƏN