• 82. əl-İnfitar surəsiMəkkə surəsi/19 ayə
 • 1Göy yarılacağı zaman,
 • 2Ulduzlar saçılacağı zaman,
 • 3Dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman,
 • 4Qəbirlər çevriləcəyi zaman,
 • 5Hər kəs nə etdiyini və nəyi təxirə saldığını biləcəkdir.
 • 6Ey insan! Kərəm sahibi olan Rəbbinə qarşı səni aldadan nədir?
 • 7O (Rəbbin) ki, səni yaratdı, sənə düzgün bir surət verdi və səni (bədən üzvlərini) nizama saldı.
 • 8Səni istədiyi şəkildə yaratdı.
 • 9Xeyr! Əksinə, siz haqq-hesab gününü yalanlayırsınız.
 • 10Həqiqətən, sizə nəzarət edən mələklər vardır,
 • 11Əməllərinizi yazan möhtərəm (mələklər)!
 • 12Onlar sizin etdiklərinizi bilirlər.
 • 13Şübhəsiz ki, yaxşı əməl sahibləri (cənnətdə) nemət içində olacaqlar.
 • 14Günahkarlar isə cəhənnəmdə olacaqlar.
 • 15Haqq-hesab günü onlar ora girəcəklər.
 • 16Onlar oradan çıxa bilməyəcəklər.
 • 17Sən haradan biləsən ki, haqq-hesab günü nədir?!
 • 18Bəli, sən haradan biləsən ki, haqq-hesab günü nədir?!
 • 19O gün heç kim heç kimə yardım edə bilməz. O gün hökm Allahındır!