• 84. əl-İnşiqaq surəsiMəkkə surəsi/25 ayə
 • 1Göy yarılacağı,
 • 2Və Rəbbini dinləyib itaət edəcəyi zaman,
 • 3Yer üzü dümdüz ediləcəyi,
 • 4İçindəkiləri atıb boşalacağı,
 • 5Və Rəbbini dinləyib itaət edəcəyi zaman!
 • 6Ey insan! Həqiqətən, sən Rəbbinə qovuşana qədər çalışıb çabalayırsan. Nəhayət, Ona qovuşacaqsan.
 • 7Kimin əməl dəftəri sağ tərəfindən verilərsə,
 • 8Onun haqq-hesabı asan olacaq,
 • 9Və sevinərək ailəsinin yanına qayıdacaqdır.
 • 10Ancaq kimin əməl dəftəri arxa tərəfindən verilərsə,
 • 11O, yox olmaq (ölmək) istəyəcək,
 • 12Və alovlu oda girəcəkdir.
 • 13O, (dünyada ikən) ailəsinin yanında sevincli idi.
 • 14O heç vaxt (Rəbbinə) dönməyəcəyini zənn edirdi.
 • 15Xeyr! Həqiqətən, Rəbbi onu görürdü.
 • 16And içirəm şəfəqə,
 • 17Gecəyə və qoynuna aldıqlarına,
 • 18Bədirlənmiş aya!
 • 19Həqiqətən, siz (ölüm, təkrar dirilmə və haqq-hesaba çəkilmə kimi) mərhələlərdən keçəcəksiniz.
 • 20Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər?
 • 21Özlərinə Quran oxunduğu zaman səcdə etmirlər.
 • 22Əksinə, kafirlər (Quranı və axirəti) təkzib edirlər.
 • 23Halbuki Allah onların gizlətdiklərini yaxşı bilir.
 • 24Ona görə də sən onlara ağrılı-acılı bir əzabla müjdə ver!
 • 25Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görənlər bundan istisnadır. Onlar üçün bitməz-tükənməz mükafat vardır.