• 85. əl-Buruc surəsiMəkkə surəsi/22 ayə
 • 1And olsun içində bürclər olan göyə!
 • 2And olsun vəd olunan günə!
 • 3And olsun şahidlik edənə və şahidlik edilənə!
 • 4Xəndək əhli öldürüldü.
 • 5(O xəndək ki,) yanacaqla alovlandırılmışdı. (Təfsirlərdə, bu ayədə qeyd olunan “xən­dək əhli” ifadəsi haqqında belə bir rəvayət nəql olunur; Yəməndə yəhudi əsilli Zünuvas adlı bir hökmdar və onun adamları yəhudiliyi qəbul etməyən Nəcran xristianlarını xəndəyin içində qalanmış oda atıb yandırmış və özləri də onların yanmasını seyr etmişdilər.)
 • 6O zaman onlar xəndəyin ətrafında oturub,
 • 7Möminlərə etdiklərini seyr edirdilər.
 • 8Onlardan yalnız qüdrətli və hər cür tərifə layiq olan Allaha iman gətirdikləri üçün intiqam alırdılar.
 • 9O Allah ki, göylərin və yerin hökmranlığı Ona məxsusdur. Allah hər şeyə şahiddir.
 • 10Şübhəsiz, mömin kişi və qadınlara işgəncə verib sonra da tövbə etməyənlər üçün cəhənnəm və onun yandırıb-yaxan əzabı vardır.
 • 11İman gətirib yaxşı əməllər edənlər üçün isə (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər vardır. Böyük uğur budur!
 • 12Həqiqətən, Rəbbinin (kafirləri) yaxalaması çox şiddətlidir.
 • 13Əlbəttə, yoxdan var edən də, (ölümdən sonra təkrar həyata) qaytaran da Odur.
 • 14O, çox bağışlayandır, çox sevəndir.
 • 15Ərşin sahibidir, şanı ucadır.
 • 16İstədiyini edəndir.
 • 17(Ey Peyğəmbər!) Ordular barəsindəki xəbərlər sənə gəlib çatdımı?
 • 18Firon və Səmudun orduları!
 • 19Xeyr! Kafirlər hələ də təkzib edirlər.
 • 20Allah isə onları hər tərəfdən əhatə etmişdir.
 • 21Xeyr! O, uca bir Qurandır!
 • 22Qorunan lövhədədir (lövhi-məhfuzdadır).


BİZİ BƏYƏN