• 86. ət-Tariq surəsiMəkkə surəsi/17 ayə
 • 1And olsun göyə və tariqə (gecə yolçusuna)!
 • 2Sən haradan biləsən ki, tariq nədir?!
 • 3O, qaranlığı yarıb keçən ulduzdur.
 • 4Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə (əməllərini yazan) nəzarətçi bir mələk olmasın!
 • 5İnsan nədən yaradıldığına bir nəzər salsın!
 • 6O, atılan bir sudan yaradılmışdır.
 • 7O su bel və köks sümüklərinin arasından çıxar.
 • 8Şübhəsiz ki, Allah onu təkrar diriltməyə də qadirdir.
 • 9O gün bütün sirlər ortaya çıxarılacaqdır.
 • 10Onun nə gücü, nə də köməkçisi olacaqdır.
 • 11And olsun yağış yağdıran göyə!
 • 12And olsun (bitkilərin bitməsi üçün) yarılan yerə!
 • 13Həqiqətən, o (Quran haqq ilə batili), ayırd edən bir kəlamdır.
 • 14O, əyləncə deyildir.
 • 15Onlar hiylə qururlar.
 • 16Mən də hiylə qururam.
 • 17Ona görə də kafirlərə möhlət ver! Onlara bir az da möhlət ver!


BİZİ BƏYƏN