• 87. əl-Əla surəsiMəkkə surəsi/19 ayə
 • 1Ən uca olan Rəbbinin adını təsbeh et!
 • 2O, hər şeyi yaradıb nizama saldı.
 • 3O, hər şeyin miqdarını təyin etdi və doğru yolu göstərdi.
 • 4O, (torpaqdan) otlağı çıxartdı.
 • 5Sonra da onu qaralmış quru bir samana çevirdi.
 • 6Biz sənə Quranı oxudacağıq və o sənin yadından çıxmayacaq.
 • 7Allahın istədiyi bundan istisnadır! Şüb­həsiz ki, O, aşkar olanı da, gizli olanı da bilir.
 • 8Biz sənə ən asan olanı (İslam dinini) müyəssər edəcəyik.
 • 9Əgər öyüd vermək fayda verirsə, sən öyüd-nəsihət ver!
 • 10Allahdan qorxan nəsihəti qəbul edəcəkdir.
 • 11Bədbəxt (kafir) isə ondan uzaq duracaqdır.
 • 12O, ən böyük oda girəcəkdir.
 • 13Sonra orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır.
 • 14Günahlardan təmizlənən qurtulacaqdır.
 • 15(O kəs ki,) Rəbbinin adını zikr edən və namaz qılar.
 • 16Ancaq siz dünya həyatını üstün tutursunuz.
 • 17Halbuki axirət daha xeyirli və daha əbədidir.
 • 18Həqiqətən, bunlar əvvəlki kitablarda da mövcuddur
 • 19İbrahimin və Musanın səhifələrində.


BİZİ BƏYƏN