• 88. əl-Ğaşiyə surəsiMəkkə surəsi/26 ayə
 • 1(Ey Peyğəmbər!) Hər tərəfi bürüyənin (qiyamətin) xəbəri sənə gəlib çatdımı?!
 • 2O gün elə üzlər vardır ki, zəlil bir halda olacaqlar.
 • 3Onlar (xilas olmaq üçün) çırpınacaqlar, (ancaq boş yerə) yorulacaqlar.
 • 4Onlar qızmar oda girəcəklər.
 • 5Onlara qaynar su bulağından içirdiləcəkdir.
 • 6Onların quru tikandan başqa yeməkləri olmayacaqdır.
 • 7(O yemək onları) nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər.
 • 8O gün elə üzlər də vardır ki, sevinclidirlər.
 • 9Onlar (dünyada) etdiklərindən razıdırlar.
 • 10Uca cənətdədirlər.
 • 11Orada boş söz eşitməzlər.
 • 12Orada axar çeşmələr vardır.
 • 13Orada hündür taxtlar,
 • 14(Çeşmə başlarına) qoyulmuş qədəhlər,
 • 15Yan-yana düzülmüş yastıqlar,
 • 16Sərilmiş xalılar vardır.
 • 17Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığına baxmırlarmı?!
 • 18Göyün necə yüksəldildiyinə,
 • 19Dağların necə yerləşdirildiyinə,
 • 20Yer üzünün necə döşəndiyinə (baxmırlarmı)?!
 • 21(Ey Peyğəmbər!) Sən öyüd-nəsihət ver! Sən yalnız öyüd-nəsihət verənsən.
 • 22Sən onları məcbur edən deyilsən.
 • 23Ancaq kim üz döndərər və haqqı inkar edərsə,
 • 24Allah onu ən böyük əzabla cəzalandıracaqdır.
 • 25Şübhəsiz ki, onların dönüşü Bizədir.
 • 26Sonra onları sorğu-suala çəkmək də Bizə məxsusdur.


BİZİ BƏYƏN