• 89. əl-Fəcr surəsiMəkkə surəsi/30 ayə
 • 1And olsun dan yerinə!
 • 2And olsun on gecəyə!
 • 3And olsun cütə və təkə!
 • 4And olsun ötüb keçən gecəyə!
 • 5Məgər ağıl sahiblərinə görə bunlara and içilməzmi?!
 • 6Rəbbinin Ad qövmünə nə etdiyini görmədinmi?!
 • 7Bəs sütunları (yüksək binaları) olan İrəmə?!
 • 8Məmləkətlər arasında onlar kimisi yaradılmamışdı.
 • 9Vadidə qayaları oyan (və ev düzəldən) Səmud qövmünə də!
 • 10Dirəklər sahibi Firona da! (Rəvayətə görə, Firon işgəncə vermək istədiyi kimsələr üçün yerə dört dirək basdırdar, onları əllərindən və ayaqlarından bu dirəklərə bağlayıb işgəncə verərmiş.)
 • 11Onlar öz yurdlarında azğınlıq etmişdilər.
 • 12Oralarda çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər.
 • 13Buna görə də Rəbbin onlara əzab qamçısı endirdi.
 • 14Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin daim nəzarət edir.
 • 15İnsana gəlincə, nə zaman Rəbbi onu sınamaq üçün ehtiram göstərib ona nemət bəxş etsə, o: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!” - deyər.
 • 16Ancaq Rəbbi onu sınamaq üçün ruzisini azaltsa, o dərhal: “Rəbbim məni alçaltdı (pərişan etdi)!” - deyər.
 • 17Xeyr! Siz yetimə yaxşılıq etmirsiniz.
 • 18Yoxsulu yedirtmək barəsində də bir-birinizi təşviq etmirsiniz.
 • 19Mirası (halal-harama baxmadan) hərisliklə yeyirsiniz.
 • 20Mal-mülkü çox sevirsiniz.
 • 21Xeyr! Yer üzü sarsılıb parça-parça olduğu,
 • 22Mələklər səf-səf düzüldükləri halda Rəbbin (Rəbbinin əmri) gəldiyi,
 • 23Və cəhənnəm gətirildiyi zaman məhz o gün insan (bütün etdiklərini) xatırlayacaqdır. Ancaq xatırlamağın ona nə faydası var?!
 • 24O: “Kaş (axirət) həyatım üçün çalışaydım”, - deyəcəkdir.
 • 25Artıq o gün heç kim Allahın verdiyi əzabı verə bilməz.
 • 26Heç kim Onun buxovladığı kimi buxovlaya bilməz.
 • 27(O gün Allah möminlərə belə səslənəcəkdir:) “Ey rahatlıq tapan nəfs (insan)!
 • 28Sən Rəbbindən, Rəbbin də səndən razı qalmış halda Ona dön!
 • 29Beləcə, (yaxşı) bəndələrimin arasına daxil ol,
 • 30Və cənnətimə gir!”


BİZİ BƏYƏN