• 90. əl-Bələd surəsiMəkkə surəsi/20 ayə
 • 1And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)!
 • 2Sən də bu şəhərdə yaşayırsan.
 • 3And olsun ataya və ondan dünyaya gələnə!
 • 4Biz insanı çətinliklər içində yaratdıq.
 • 5O, heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı zənn edir?
 • 6O: “Mən çoxlu mal-mülk sərf etmişəm!” - deyir. (Yuxarıdakı ayədə müşriklərin Həzrət Peyğəmbərə düşmənçilik yolunda mal-mülklərini sərf etmələrinə işarə olunur.)
 • 7O, heç kimin onu görmədiyinimi zənn edir?!
 • 8Biz ona iki göz vermədikmi?!
 • 9Habelə, bir dil və iki dodaq (vermədikmi)?!
 • 10Biz ona iki yol (yaxşı və pis yol) göstərdik.
 • 11Ancaq o, əqəbəni (maneələri) keçə bilmədi.
 • 12Sən haradan biləsən ki, əqəbə nədir?!
 • 13O, kölə azad etməkdir,
 • 14Yaxud aclıq günündə yemək yedirməkdir,
 • 15Qohumluğu çatan bir yetimə,
 • 16Yaxud heç bir şeyi olmayan yoxsula.
 • 17Sonra da iman gətirən, bir-birinə səbir etməyi tövsiyə edən və mərhəmətli olmağı tövsiyə edənlərdən olmaqdır.
 • 18Onlar sağ tərəfdəkilərdir.
 • 19Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəfdəkilərdir.
 • 20Od onları hər tərəfdən bürüyəcəkdir.


BİZİ BƏYƏN