Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə) -  
2Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;  
3And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,  
4Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! (İnsan doğulduğu gündən qəbir evinə gedənə qədər əzab-əziyyət içində çalışıb çapalayır, həyat boyu müxtəlif çətinliklərlə üzləşər. Bu, ilahi bir hikmətdir, həyatın qanunudur!)  
5Məgər insan (Vəlid bin əl-Müğirə) heç kəsin ona gücü çatmayacağını zənn edir?  
6Və: Mən (Peyğəmbərlə düşmənçilik yolunda) xeyli mal-dövlət sərf etmişəm!” – deyir?  
7Məgər o heç kəsin onu görmədiyini güman edir?!  
8Məgər Biz ona iki göz vermədikmi?!  
9Eləcə də bir dil və qoşa dodaq (vermədikmi)?!  
10Biz ona iki yol (xeyir və şər, küfr və iman yollarını) göstərmədikmi?!  
11Lakin o, əqəbəni (maneəni) keçə bilmədi (özünə verilən bu qədər nemətlərə şükür etmədi).  
12(Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, əqəbə nədir?!  
13(O) bir kölə azad etməkdir;  
14Yaxud aclıq günü (zamanı) yemək verməkdir -  
15Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə.  
16Və ya (taqətsizlikdən) torpağa sərilmiş bir miskinə!  
17Sonra da iman gətirən və bir-birinə səbr tövsiyə edən, mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır!  
18Onlar sağ tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlərdir!)  
19Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir!)  
20Onları hər tərəfi qapalı Cəhənnəm gözləyir! (Kafirlər Cəhənnəmdə həmişəlik qalar, oradan heç yerə çıxa bilməzlər!)  BİZƏ QOŞUL