• 91. əş-Şəms surəsiMəkkə surəsi/15 ayə
 • 1And olsun günəşə və onun aydınlığına!
 • 2And olsun ondan sonra çıxan aya!
 • 3And olsun onu (günəşi) üzə çıxardan gündüzə!
 • 4And olsun onu (günəşi) örtən gecəyə!
 • 5And olsun göyə və onu xəlq edənə!
 • 6And olsun yer üzünə və onu döşəyənə!
 • 7And olsun nəfsə, onu yaradıb surət verənə,
 • 8Ona şər və xeyir duyğularını ilham edənə (and olsun)!
 • 9Nəfsini günahdan təmizləyən nicat tapmışdır.
 • 10Nəfsini günaha batıran isə ziyana düşmüşdür.
 • 11Səmud qövmü azğınlığı ucbatından haqqı təkzib etdi.
 • 12Onların ən bədbəxti (Allahın möcüzə olaraq göndərdiyi dəvəni kəsməyə) cumduğu zaman,
 • 13Allahın elçisi (Saleh peyğəmbər) onlara: “Allahın dəvəsinə və onun su içməsinə mane olmayın!” - demişdi.
 • 14Ancaq onlar peyğəmbəri təkzib etdilər və dəvəni kəsdilər. Rəbbi də günahlarına görə onlara əzab göndərdi və oranı yerlə-yeksan etdi.
 • 15Allah bunun nəticəsindən (cəzalandırmaqdan) qorxmaz.


BİZİ BƏYƏN