بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 And olsun (yer üzünü zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə!
2 And olsun (günəşin çıxması ilə) aydınlaşan gündüzə!
3 And olsun kişini və qadını yaradana!
4 Sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır.
5 Kim (haqqını) verir və (Allahdan) qorxursa,
6 və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) təsdiq edirsə,
7 Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.
8 Kim də xəsislik edərək (Rəbbinə) ehtiyacı olmadığını güman edirsə
9 və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) yalan hesab edirsə,
10 Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik.
11 (Cəhənnəmə )düşdükdə var-dövləti ona fayda verməyəcək.
12 Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Bizə aiddir.
13 Sözsüz ki, Axirət də, dünya həyatı da Bizimdir.
14 Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum.
15 Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər.
16 O kimsə ki, (haqqı) yalan sayır və (ondan) üz döndərir.
17 (Allahdan) ən çox qorxan isə o (Oddan) uzaqlaşdırılar.
18 O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verir, (günahlardan) təmizlənir.
19 Əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz.
20 (O bunu) ancaq Ən Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən (edər).
21 O, mütləq razı qalacaqdır!
BİR AYƏ
Onlar ataları (Yəqubun) əmr etdiyi kimi (Misirə ayrı-ayrı qapılardan) daxil olduqda (bu) Allahın qəza-qədərini əsla onlardan dəf edə bilmədi (özləri də bilmədən oğurluqda ittiham olundular), ancaq Yəqubun ürəyində bir diləyi (oğlanlarına göz dəyməməsini) yerinə yetirmiş oldu. Şübhəsiz ki, Yəqub onu (vəhylə) öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibi idi. Lakin insanların (kafirlərin) əksəriyyəti (Allahın sevib-seçdiyi zatlara vəhy, ilham yolu ilə elm öyrətməsini) bilməz!
BİZƏ QOŞUL