• 94. əş-Şərh surəsiMəkkə surəsi/8 ayə
  • 1Sənin sinəni açıb genişlətmədikmi?!
  • 2Yükünü səndən götürmədikmi?!
  • 3Hansı ki, (ağırlığı) sənin belini bükmüşdü.
  • 4Sənin şanını ucaltmadıqmı?!
  • 5Şübhəsiz ki, hər çətinliklə birlikdə bir asanlıq vardır.
  • 6Əlbəttə, hər çətinliklə birlikdə bir asanlıq vardır.
  • 7Elə isə (dünyəvi işlərini) qurtardığın zaman (Allaha ibadət etmək üçün) qalx!
  • 8Və Rəbbinə yönəl!