• 96. əl-Ələq surəsiMəkkə surəsi/19 ayə
 • 1Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!
 • 2O, insanı ələqdən (laxtalanmış qandan) yaratdı.
 • 3Oxu! Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir.
 • 4O, qələmi (yazmağı) öyrətdi.
 • 5O, insana bilmədiklərini öyrətdi. (Yuxarıdakı beş ayə Həzrət Peyğəmbər Mək­kədəki Hira mağarasında olarkən nazil olan ilk ayələrdir.)
 • 6Xeyr! Həqiqətən, insan çox azğınlıq edir.
 • 7Çünki o, özünün heç bir şeyə ehtiyacı olmadığını düşünür.
 • 8Şübhəsiz ki, axır dönüş Rəbbinədir.
 • 9Mane olanı gördünmü -
 • 10Namaz qılan bir bəndəyə?!
 • 11De görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa,
 • 12Yaxud təqvanı (Allahdan qorxmağı) əmr edirsə, onda necə?!
 • 13De görək, əgər o haqqı yalanlayır və üz döndərirsə, onda necə?!
 • 14O bilmirmi ki, Allah (onu) görür?!
 • 15Xeyr! Əgər (bu əməllərinə) son qoymazsa, onun kəkilindən tutacağıq
 • 16O yalançı, günahkar kəkilindən!
 • 17Qoy o öz tərəfdarlarını çağırsın.
 • 18Biz də zəbaniləri (cəhənnəm mələklərini) çağıracağıq.
 • 19 Xeyr, ona boyun əymə! Səcdə et və (Rəbbinə) yaxınlaş! (Təfsirlərdə qeyd olunduğuna görə, bu ayələr Həzrət Pey­ğəmbər namaz qılarkən ona əziyyət verən Əbu Cəhl haqqında nazil olmuşdur.)


BİZİ BƏYƏN