• 98. əl-Beyyinə surəsiMədinə surəsi/8 ayə
  • 1Kitab əhlindən və müşriklərdən haq­qı inkar edənlər özlərinə açıq-aydın dəlil gələnə qədər (küfrdən) ayrılmadılar.
  • 2Bu dəlil Allah tərəfindən göndərilən və tərtəmiz səhifələri oxuyan bir peyğəmbərdir.
  • 3Onların içində doğru və dəyərli hökmlər yazılmışdır.
  • 4Kitab verilənlər onlara yalnız açıq-aydın dəlil (son peyğəmbər) gəldikdən sonra parçalandılar.
  • 5Halbuki onlara dini yalnız Allaha məxsus edərək və hənif olaraq (Allaha şərik qoşmadan) Ona ibadət etmələri, namaz qılmaları və zəkat vermələri əmr olunmuşdu. Doğru din budur!
  • 6Həqiqətən, kitab əhlindən və müşriklərdən (haqqı) inkar edənlər cəhənnəm odunda əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılanların ən şərliləridir.
  • 7Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı əməllər edənlər yaradılanların ən xeyirliləridir.
  • 8Rəbbi yanında onların mükafatı (ağacları) altından çaylar axan və əbədi qalacaqları Ədn cənnətləridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allahdan razı qalmışlar. Bu (mükafatlar), Rəbbindən qorxanlara məxsusdur.


BİZİ BƏYƏN