• 99. əz-Zəlzələ surəsiMədinə surəsi/8 ayə
  • 1Yer şiddətlə titrəyəcəyi zaman,
  • 2Yer öz yükünü (qəbirdəkiləri, yaxud yeraltı mədənləri) çıxardacağı zaman,
  • 3Və insan: “Ona nə oldu?” - deyəcəyi zaman,
  • 4O gün yer şahid olduğu hər şeyi xəbər verəcək.
  • 5Çünki bunu ona Rəbbin vəhy etmişdir.
  • 6O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün dəstə-dəstə (məhşər yerindən) ayrılacaqlar.
  • 7Kim zərrə qədər yaxşı bir iş görmüşsə, onu (əvəzini) görəcək,
  • 8Kim də zərrə qədər pis bir iş görmüşsə, onu (əvəzini) görəcəkdir.


BİZİ BƏYƏN