• 102. ət-Təkasur surəsiMəkkə surəsi/8 ayə
  • 102. ət-Təkasur surəsi, 2-ci ayəHətta qəbirləri də ziyarət etdiniz. (Təfsirlərdə qeyd edilən rəvayətə görə, müşriklər oğullarının, qohumlarının və mal-mülklərinin çoxluğu ilə qürrələnir və bu xüsusda bir-birləri ilə yarışırdılar. Hətta bu mübahisələr o həddə çatmışdı ki, onlar diriləri ilə kifayətlənməyib ölülərinin çoxluğu ilə öyünməyə başlamış və bu məqsədlə qəbiristanlığın yolunu tutmuşdular.)
  • Hatta zurtumu almaqabir
  • حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ