• 11. Hud surəsiMəkkə surəsi/123 ayə
  • 11. Hud surəsi, 33-cü ayəNuh belə dedi: “İstədiyi vaxt yalnız Allah onu sizə gətirər və siz ona mane ola bilməzsiniz.
  • Qala innama ya'teekum bihi Allahu in shaa wama antum bimuAAjizeen
  • قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ