• 21. əl-Ənbiya surəsiMəkkə surəsi/112 ayə
  • 21. əl-Ənbiya surəsi, 75-ci ayəBiz onu mərhəmətimizə daxil etdik. O, həqiqətən, saleh kimsələrdəndi.
  • Waadkhalnahu fee rahmatina innahu mina assaliheen
  • وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ