• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 103-cü ayəHər ikisi (Allahın əmrinə) təslim olduğu və İbrahim onu üzüstə yatırdığı zaman
  • Falamma aslama watallahu liljabeen
  • فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ