• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 135-ci ayəAncaq geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadın (Lutun zövcəsi) bundan istisnadır.
  • Illa AAajoozan fee alghabireen
  • إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ