• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 160-ci ayəAncaq Allahın ixlaslı qulları bundan istisnadırlar. (Çünki onlar Allaha belə sifətlər isnad etməzlər.)
  • Illa AAibada Allahi almukhlaseen
  • إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ