• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 29-cu ayəOnlar da belə deyəcəklər: “Xeyr, siz onsuz da iman gətirməmişdiniz.
  • Qaloo bal lam takoonoo mu'mineen
  • قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ