• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 52-ci ayəO belə deyirdi: “Sən, həqiqətən, (yenidən dirilməyə) inananlardansanmı?
  • Yaqoolu a-innaka lamina almusaddiqeen
  • يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ