• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 56-cı ayəO, (cəhənnəmdəki yoldaşına) belə deyəcək: “Allaha and olsun ki, sən az qala məni də məhv edəcəkdin.
  • Qala tallahi in kidta laturdeen
  • قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ