• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 69-cu ayəOnlar (dünya həyatında) atalarını azğınlıq içində gördülər.
  • Innahum alfaw abaahum dalleen
  • إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ