• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 91-ci ayə(İbrahim də) xəlvətcə onların ilahlarının (bütlərinin) yanına gedib belə dedi: “Yemirsiniz?
  • Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kuloon
  • فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ