• 37. əs-Saffat surəsiMəkkə surəsi/182 ayə
  • 37. əs-Saffat surəsi, 95-ci ayəİbrahim belə dedi: “Yonub düzəltdiyiniz şeylərəmi ibadət edirsiniz?
  • Qala ataAAbudoona ma tanhitoon
  • قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ