• 44. əd-Duxan surəsiMəkkə surəsi/59 ayə
  • 44. əd-Duxan surəsi, 59-cu ayəBuna görə də sən (onların məhvini) gözlə! Onlar da gözləyirlər.
  • Fartaqib innahum murtaqiboon
  • فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ