• 52. ət-Tur surəsiMəkkə surəsi/49 ayə
  • 52. ət-Tur surəsi, 4-cü ayəAnd olsun Beyti-məmura! (“Beyti-məmur” ifadəsi “Kəbə”, yaxud “səmada mələklərin təvaf etdiyi bir məqam” olaraq təfsir edilmişdir.)
  • Walbayti almaAAmoor
  • وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ