• 55. ər-Rahmən surəsiMədinə surəsi/78 ayə
 • 1Mərhəmətli (Allah)
 • 2Quranı öyrətdi.
 • 3İnsanı yaratdı,
 • 4ona danışmağı öyrətdi.
 • 5Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edir).
 • 6Otlar da, ağaclar da səcdə edir.
 • 7(Allah) göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki,
 • 8çəkidə həddi aşmayasınız.
 • 9(Əşyaları) tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskiltməyin.
 • 10O, yeri məxluqat üçün döşədi.
 • 11Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır.
 • 12Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır.
 • 13Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 14O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı,
 • 15cinləri də təmiz oddan yaratdı.
 • 16Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 17(Allah) iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir.
 • 18Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 19O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu.
 • 20Onların arasında maneə vardır, onu keçə bilməzlər.
 • 21Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 22Onlardan mirvari və mərcan çıxır.
 • 23Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 24Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də Onundur.
 • 25Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 26(Yer) üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur.
 • 27Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli Üzü əbədidir.
 • 28Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 29Göylərdə və yerdə olan hər kəs (ehtiyacı olan şeyi) Ondan diləyir. O hər gün bir işdədir.
 • 30Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 31Ey ağır yükü olan (insan və cin tayfası!) Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq.
 • 32Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 33Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz.
 • 34Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 35Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz.
 • 36Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 37Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı olacaqdır.
 • 38Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 39O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır.
 • 40Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 41Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar.
 • 42Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 43Budur günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəm!
 • 44Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar.
 • 45Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 46Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki Cənnət bağı gözləyir.
 • 47Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 48İkisində də (növbənöv meyvələrlə dolu) budaqlar vardır.
 • 49Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 50İkisində də iki axar bulaq vardır.
 • 51Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 52İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.
 • 53Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 54Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır.
 • 55Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 56Orada gözlərini (özərlərinə) dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.
 • 57Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 58Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.
 • 59Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 60Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi?
 • 61Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 62Bu ikisindən başqa daha iki Cənnət bağı da vardır.
 • 63Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 64Hər ikisi tünd yaşıldır.
 • 65Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 66İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır.
 • 67Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 68İkisində də (cürbəcür) meyvələr, xurma ağacları və nar vardır.
 • 69Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 70Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır.
 • 71Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 72Çadırlarda gözlərini (öz ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.
 • 73Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 74Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.
 • 75Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 76Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkcələrə dirsəklənəcəklər.
 • 77Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 78Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.