• 56. əl-Vaqiə surəsiMəkkə surəsi/96 ayə
  • 56. əl-Vaqiə surəsi, 79-cu ayəPak olanlardan (mələklərdən) başqası ona toxuna bilməz.
  • La yamassuhu illa almutahharoon
  • لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ