• 7. əl-Əraf surəsiMəkkə surəsi/206 ayə
  • 7. əl-Əraf surəsi, 15-ci ayəAllah buyurdu: “Şübhəsiz, sən möhlət verilənlərdənsən”.
  • Qala innaka mina almunthareen
  • قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ