• 83. əl-Mutaffifin surəsiMəkkə surəsi/36 ayə
  • 83. əl-Mutaffifin surəsi, 31-ci ayəÖz ailələrinin yanına (bu etdikləri ilə) fərəhlənərək qayıdırdılar.
  • Wa-itha inqalaboo ila ahlihimu inqalaboo fakiheen
  • وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ